Polityka prywatności Jagiellonia Białystok S.S.A. w zakresie plików cookies

1. Niniejsza Polityka prywatności w zakresie plików cookies (zwana dalej: Polityką prywatności w zakresie plików cookies) dotyczy stron internetowych na domenie *.jagiellonia.pl, które prowadzone są przez Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000064830, NIP: 542-26-08-229, REGON: 050854803 (zwana dalej: Jagiellonia Białystok).

2. Jagiellonia Białystok prowadzi w ramach domeny internetowej *.jagiellonia.pl strony i serwisy internetowe, które dotyczą działalności Jagiellonii Białystok (zwane dalej: Serwisami).
3. Jagiellonia Białystok przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwisy w ramach domeny *.jagiellonia.pl. Użytkownik Serwisów (zwany dalej również: Użytkownikiem) oznacza osobę korzystającą z Serwisów prowadzonych przez Jagiellonię Białystok w ramach domeny *.jagiellonia.pl dla zaspokojenia własnych potrzeb.

4. Polityka prywatności w zakresie plików cookies określa rodzaje plików cookies wykorzystywanych za pośrednictwem stron internetowych na domenie *jagiellonia.pl, cele ich wykorzystania oraz możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies, w tym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Jagiellonię Białystok telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

5. Dane, które Jagiellonia Białystok gromadzi w dziennikach logów są wyłącznie wykorzystywane do celów związanych z administrowaniem Serwisami.  Gromadzone dane nie są przekazywane i wykorzystywane przez strony trzecie. Jagiellonia Białystok nie zabiega również o identyfikowanie Użytkowników Serwisów.

6. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są danymi informatycznymi, głównie w postaci plików tekstowych, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów. Ich przeznaczeniem jest korzystanie ze stron internetowych Serwisów. Cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej z jakiej pochodzą, czas przez jaki będą przechowywane na urządzeniu końcowym oraz przypisany jednostkowy numer.

7. Serwisy, które prowadzi Jagiellonia Białystok na domenie *.jagiellonia.pl zbierają automatycznie wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

8. Jagiellonia Białystok jest podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów

9. Cele w jakich pliki cookies są wykorzystywane:

a) dostosowania zawartości Serwisów do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisów (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisów ponownie wpisywać loginu i hasła.

10. W zakresie Serwisów mają zastosowanie głównie dwa rodzaje plików cookies:

sesyjne (ang. session cookies) oraz stałe (ang. persistent cookies). Cookies sesyjne są to pliki tymczasowe, które zostają przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies stałe są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przezczas określony w ich parametrach lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.

11. W ramach Serwisów mają zastosowanie wymienione rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

12. Użytkownik Serwisów może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

13. W części przypadków przeglądarka internetowa będąca oprogramowaniem służącym do przeglądania stron internetowych, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej, ustawienia można zmienić w taki sposób by zablokować automatyczne obsługiwanie plików cookies lub otrzymywać informację o ich każdym umieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisów. W ustawieniach przeglądarki internetowej są dostępne dokładne informacje o sposobach i możliwościach obsługi plików cookies.

14. Jagiellonia Białystok informuje, że usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z funkcjonalności jakie są dostępne na stronach internetowych Serwisu.

15.  Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

16. Pliki cookies, które są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów mogą także zostać wykorzystywane przez współpracujących z Jagiellonią Białystok partnerów i reklamodawców.

17. Informacje zebrane w logach przez Jagiellonia Białystok nie są nikomu ujawniane poza osobami, które upoważnione są do administrowania Serwisami oraz serwerami. W oparciu o pliki logów mogą zostać stworzone statystyki, które stanowią pomoc w administrowaniu. Tworzone statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkowników Serwisów.

18.Informacje szczegółowe na temat ustawień plików cookies znajdują się sekcji Pomoc danej przeglądarki bądź na stronie internetowej jej producenta.

19. Serwisy w ramach domen *.jagiellonia.pl prowadzonych przez Jagiellonia Białystok zawierają w sobie odnośniki do innych stron WWW. Jagiellonia Białystok nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności jakie obowiązują na tych stronach. Użytkownik Serwisu po przejściu na inne strony, powinien zapoznać się z polityką prywatności jaka jest tam ustalona. Niniejsza polityka prywatności w zakresie plików cookies dotyczy tylko Serwisów w ramach domeny *.jagiellonia.pl, która prowadzona jest przez Jagiellonię Białystok.

20. Jagiellonia Białystok zastrzega sobie prawo do zmian obowiązującej Polityki prywatności w zakresie plików cookies, poprzez wprowadzanie stosownych modyfikacji, które zostaną udostępnione w ramach domeny *jagiellonia.pl.

 

Informacja odnośnie plików cookies

Strony internetowe prowadzone na domenie *.jagiellonia.pl wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Poprzez korzystanie ze stron w ramach domen *.jagiellonia.pl, wyrażasz zgodę na ich używanie.
Pliki cookies wykorzystywane w *.jagiellonia.pl to dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów, a także przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych na domenie *.jagiellonia.pl.

Każdy z Użytkowników Serwisów ma możliwość konfigurowania plików cookies za pośrednictwem przeglądarki, której używa, odwiedzając Serwisy w ramach domeny *.jagiellonia.pl. Zmiana plików cookies na niestandardowo zdefiniowane w przeglądarce może wpłynąć na sposób oraz jakość funkcjonowania Serwisów w ramach domeny *.jagiellonia.pl. Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z funkcjonalności jakie są dostępne na stronach internetowych Serwisu. Informacje szczegółowe na temat ustawień plików cookies znajdują się sekcji Pomoc danej przeglądarki bądź na stronie internetowej jej producenta.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Serwisy w ramach domeny *.jagiellonia.pl wykorzystują pliki cookies w celu:

dostosowania Serwisów strony do potrzeb użytkowników;

obsługi statystyk Serwisów;

obsługi systemów reklamodawców;

utrzymania sesji zalogowanych Użytkowników Serwisów.

Korzystając z Serwisów w ramach domeny *.jagiellonia.pl Użytkownik Serwisów może również otrzymywać pliki cookies od podmiotów współpracujących z *.jagiellonia.pl (np. Facebook, Twitter, Google, Blip ).