Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok,  wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Jagiellonia Białystok Sportową Spółkę Akcyjną z siedzibą w Białymstoku w:

 1. Systemie sprzedaży biletów prowadzonego przez Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku,
 2. Sklepu internetowego prowadzonego przez Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku,
 3. Programie lojalnościowym Jaga Benefit prowadzonego przez Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku,
 4. ramach Konta Kibica udostępnianego przez Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku,
 5. Formularzach kontaktowych dostępnych na stronach internetowych Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku,
 6. Działaniach handlowo – marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych przez Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku lub przesyłania informacji handlowych przez Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku dotyczących jej partnerów oraz przesyłaniem newslettera.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok (dalej jako Jagiellonia Białystok lub ADO (administrator danych osobowych)).

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z JAGIELLONIA BIAŁYSTOK?

Mogą Państwo skontaktować się z Jagiellonia Białystok:

Jagiellonia Białystok powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą Państwo skontaktować się:

 1. ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok

KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA JAGIELLONIA BIAŁYSTOK?

Jagiellonia Białystok zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

 1. sprzedażą biletów i karnetów na mecze Jagiellonia Białystok za pomocą systemu sprzedaży biletów, w tym realizacją zamówienia, kontaktu z klientem;
 2. sprzedażą produktów i usług za pośrednictwem prowadzonego przez Jagiellonia Białystok sklepu internetowego, w tym realizacją zamówienia, kontaktu z klientem;
 3. prowadzeniem programu lojalnościowego Jaga Benefit, w tym realizacją kuponu lub rabatu w ramach tego programu, kontaktu z klientem;
 4. udostępnieniem konta kibica;
 5. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej formularzy;
 6. podejmowanymi działaniami handlowo – marketingowymi, w tym przesyłaniem informacji handlowych przez Jagiellonia Białystok lub przesyłania informacji handlowych przez Jagiellonia Białystok dotyczących jej partnerów oraz przesyłania newslettera.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA JAGIELLONIA BIAŁYSTOK?

Jagiellonia Białystok zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych, Jagiellonia Białystok może zbierać i przetwarzać między innymi następujące dane:

 1. Dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, płeć;
 2. Dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail.

W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ JAGIELLONIA BIAŁYSTOK PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

 1. Jeśli dokonują Państwo zakupu biletu lub karnetu za pomocą systemu sprzedaży biletów prowadzonego przez Jagiellonia Białystok:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania /przetwarzania  danych osobowych
Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w systemie sprzedaży biletówArt. 6 ust. 1 lit. b RODOOkres prowadzenia konta
Realizacja umowy sprzedaży biletu lub karnetu, w tym dostarczenie biletu lub karnetu, kontakt w związku z realizacją zamówieniaart. 6 ust. 1 lit. b RODOOkres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania)
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z  art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Identyfikacja osób uczestniczących w meczu piłki nożnejart. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z  art. 13 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowychOkres przewidziany w przepisach prawa
 • Jeśli dokonują Państwo zakupu towaru lub usługi w sklepie internetowym prowadzonym przez Jagiellonia Białystok:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania /przetwarzania  danych osobowych
Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w sklepie internetowym  Art. 6 ust. 1 lit. b RODOOkres prowadzenia konta
Realizacja umowy sprzedaży, w tym zamówionego towaru lub usługi, kontakt w związku z realizacją zamówieniaart. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży (od złożenia zamówienia do jego zrealizowania)
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z  art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
 • Jeżeli uczestniczą Państwo w programie lojalnościowym Jaga Benefit prowadzonym przez Jagiellonia Białystok:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania /przetwarzania  danych osobowych
Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci uczestnictwa w programie lojalnościowym Jaga Benefit, w tym realizacja kuponu lub rabatu oraz kontakt w związku z realizacją kuponu lub rabatuart. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres uczestnictwa w programie lojalnościowym
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z  art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
 • Jeżeli korzystają Państwo z Konta Kibica udostępnianego przez ADO:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania /przetwarzania  danych osobowych
Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci prowadzenia Konta Kibicaart. 6 ust. 1 lit. b RODO Okres prowadzenia konta
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z  art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymiOkres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
 • Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez ADO:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania /przetwarzania  danych osobowych
Kontakt w związku z pytaniem /zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych  art. 6 ust. 1 lit. a RODOPrzez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji /rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych
Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO, w przypadku gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu (np. gdy zgłoszenie dotyczy reklamacji)art. 6 ust. 1 lit f RODOPrzez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa
 • Jeśli podejmowane są wobec Państwa przez Jagiellonia Białystok działania handlowo – marketingowe lub wysyłany jest newsletter:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania /przetwarzania  danych osobowych
Prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością Jagiellonia Białystok, w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach w ramach prawnie uzasadnionego interesu ADO lub wyrażonej przez Państwa zgodyart. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest marketing produktów i usług art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnegoOkres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do: 1)  złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub 2) jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe – do wycofania udzielonej  zgody
Wysyłka newsletteraart. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnegoOkres realizacji usługi newsletter
Profilowanie (tworzenia profili preferencji) zmierzające do dostosowania oferowanych przez ADO usług do Państwa potrzeb, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO.art. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu

SKĄD JAGIELLONIA BIAŁYSTOK POZYSKUJE PAŃSTWA DANE?

Kibice: Dokonywanie zakupu biletu lub karnetu w systemie sprzedaży biletówDane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed założeniem konta w systemie sprzedaży biletów lub dokonaniem zakupu w systemie sprzedaży biletów oraz w trakcie jego realizacji
Klienci sklepu internetowego: Dokonywanie zakupów, w tym korzystanie ze sklepu internetowegoDane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed założenie konta w sklepie internetowym lub w trakcie dokonywania zakupu z sklepie internetowym oraz w trakcie jego realizacji
Uczestnicy programu Jaga Benefit: Uczestnictwo w programie lojalnościowym, w tym realizacja kuponu lub rabatuDane mogą być pozyskiwane: 1) bezpośrednio od Państwa; 2) z systemu sprzedaży biletów prowadzonego przez Jagiellonia Białystok, w którym mają Państwo założone konto; 3) ze sklepu internetowego prowadzonego przez Jagiellonia Białystok, w którym mają Państwo założone konto
Użytkownicy Konta Kibica:Dane mogą być pozyskiwane: 1) bezpośrednio od Państwa; 2) z systemu sprzedaży biletów i karnetów prowadzonego przez Jagiellonia Białystok, w którym mają Państwo założone konto; 3) ze sklepu internetowego prowadzonego przez Jagiellonia Białystok, w którym mają Państwo założone konto; 4) z programu Jaga Benefit, którego są Państwo użytkownikami
Użytkownicy formularzy kontaktowychDane pozyskane są bezpośrednio od Państwa w formularzu kontaktowym lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego
Adresaci działań handlowo – marketingowych lub adresaci newsletteraDane  pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa    

CZY MUSZĄ PAŃSTWO PODAWAĆ SWOJE DANE?

Kibice: Dokonywanie zakupu biletu lub karnetu, w tym korzystanie z konta w systemie sprzedaży biletówPodanie przez Państwa danych niezbędnych do założenia konta w systemie sprzedaży biletów oraz realizacji umowy sprzedaży biletu lub karnetu jest warunkiem założenia konta w systemie sprzedaży biletów oraz zawarcia umowy sprzedaży biletu lub karnetu; odmowa ich podania (o ile jest to niezbędne) skutkować będzie brakiem możliwości założenia konta w systemie sprzedaży biletów oraz dokonania zakupu biletu lub karnetu lub wystawienia faktury
Klienci sklepu internetowego: Dokonywanie zakupów, w tym korzystanie z konta w sklepie internetowymPodanie przez Państwa danych niezbędnych do założenia konta w sklepie internetowym oraz realizacji umowy sprzedaży jest warunkiem założenia konta w sklepie internetowym oraz zawarcia umowy sprzedaży; odmowa ich podania (o ile jest to niezbędne) skutkować będzie brakiem możliwości założenia konta w sklepie internetowym oraz dokonania zakupu lub wystawienia faktury
Uczestnicy programu lojalnościowego Jaga Benefit: Uczestnictwo w programie lojalnościowym, w tym realizacja kuponu lub rabatuPodanie przez Państwa danych niezbędnych do udziału w programie lojalnościowym Jaga Benefit  jest warunkiem udziału w programie lojalnościowym Jaga Benefit, w tym realizacji kuponu lub rabatu; odmowa ich podania (o ile jest to niezbędne) skutkować będzie brakiem możliwości udziału w programie lojalnościowym Jaga Benefit, w tym realizacji kuponu lub rabatu
Użytkownicy systemu Konto kibica: Korzystanie z Konta KibicaPodanie przez Państwa danych niezbędnych do korzystania z Konta Kibica  jest warunkiem założenia konta w systemie; odmowa ich podania (o ile jest to niezbędne) skutkować będzie brakiem możliwości założenia Konta Kibica
Użytkownicy formularzy kontaktowychPodanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi; brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/pytanie
Adresaci działań handlowo – marketingowych lub wysyłki newslettera  Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne

KOMU JAGIELLONIA BIAŁYSTOK MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:  

 1. pracownicy/współpracownicy ADO upoważnieni do  przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
 2. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
 3. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie);
 4. dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym  w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Jagiellonia Białystok działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
 5. innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa

z zastrzeżeniem, że przekazanie/udostępnienie Państwa danych w/w podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (DO KRAJÓW INNYCH NIŻ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I LIECHTENSTEIN)?

ADO nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein)/organizacji międzynarodowych.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWO W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ JAGIELLONIA BIAŁYSTOK?

W związku z przetwarzaniem przez Jagiellonia Białystok Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – Jagiellonia Białystok umożliwia kontakt:

 1. za pomocą e-maila: inspektor@jagiellonia.pl
 2. drogą pocztową: ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok

Dodatkowo przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych Jagiellonia Białystok narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

PRAWO DO WYCOFNIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wycofać zgodę między innymi:

 1. za pomocą e-maila: inspektor@jagiellonia.pl,
 2. w siedzibie Jagiellonia Białystok, tj. ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok lub drogą pocztową na wskazany adres,
 3. w systemie sprzedaży biletów poprzez edycję swojego profilu w zakładce Twoje konto,
 4. w sklepie internetowym poprzez edycję swojego profilu w zakładce Twoje konto, 
 5. w ramach Konta Kibica poprzez edycję swojego profilu w zakładce Twoje dane

CZY WOBEC PANŚTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)?

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU:

Dodatkowo Jagiellonia Białystok informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

 1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 2. uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Po złożeniu sprzeciwu Jagiellonia Białystok nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych w oparciu o wyżej wymienione podstawy przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Jeżeli Jagiellonia Białystok przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez Jagiellonia Białystok w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Jagiellonia Białystok stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych Jagiellonia Białystok wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

0